Dziękujemy za zaakceptowanie "cookies".

Polska

Badania i Rozwój

Firma Zoetis koncentruje się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia zwierząt, zaspokajając potrzeby lekarzy weterynarii oraz hodowców i właścicieli zwierząt. Kluczowym aspektem jej działalności są badania, które pozwalają na nieustanne doskonalenie produktów profilaktycznych i leczniczych.

Nasi naukowcy pracują na całym świecie w celu rozszerzenia i wzbogacenia obecnego asortymentu leków, uzyskując zezwolenia w kolejnych krajach oraz tworząc nowe związki i preparaty, tak aby jeszcze więcej odbiorców mogło skorzystać z naszych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia zwierząt. Prace badawczo-rozwojowe dotyczące nowych produktów opierają się na odkryciach naukowych w dziedzinie agrobiznesu, farmaceutyki i biotechnologii. Nasza umiejętność wykorzystania odkryć dokonanych w innych branżach oraz wyników własnych badań sprawia, że prace badawczo-rozwojowe są szybsze, bardziej efektywne, a rezultaty bardziej przewidywalne w porównaniu z sektorem ochrony zdrowia ludzi.

Badania i rozwój – kluczowe obszary zainteresowania

Nasze badania opieramy na własnej innowacyjności oraz współpracy z partnerami zewnętrznymi. Prowadzimy prace badawcze na szerokim i różnorodnym zakresie gatunków zwierząt, w różnych obszarach terapeutycznych oraz regionach geograficznych. Badania te obejmują szczepionki, leki, produkty genetyczne, diagnostykę oraz aparaturę biomedyczną.

Badania i rozwój – możliwości

Wiedza i doświadczenie

W dziale badawczo-rozwojowym Zoetis pracują eksperci i naukowcy wielu specjalizacji, w tym medycyny weterynaryjnej. Mają oni dostęp do zaawansowanej aparatury badawczej, najnowszych technologii i innowacyjnych koncepcji, umożliwiających dostarczenie całościowych rozwiązań dla lekarzy weterynarii i hodowców zwierząt.

Globalna sieć

Oprócz globalnej centrali badań i rozwoju w Kalamazoo w stanie Michigan (USA), sieć badawcza Zoetis obejmuje zespoły zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych (stany: Kalifornia, Iowa, Maryland, Missouri, Nebraska, New Jersey i Karolina Północna), Kanadzie, Europie (Belgia, Francja i Hiszpania), Australii i na największych rynkach wschodzących (Brazylia, Indie i Chiny).

Taka globalna sieć umożliwia nam wsłuchanie się w potrzeby hodowców i lekarzy weterynarii w poszczególnych regionach oraz przełożenie problemów, z jakimi się borykają, na praktyczne i opłacalne rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. Obecność w poszczególnych regionach świata to podstawa naszej możliwości szybkiego i precyzyjnego reagowania w momencie wybuchu chorób zakaźnych zagrażających życiu ludzi, zwierząt domowych i trzody hodowlanej.